Pobór prób glebowych GPS wraz z zaleceniami nawozowymi

Nasza firma umożliwia szybki i precyzyjny pobór prób glebowych dzięki wykorzystaniu technologii GPS.
Tym sposobem możesz bardzo dokładnie poznać właściwości swojej gleby oraz dobrać indywidualne nawożenie dla Twoich upraw.

Nasza usługa sprawi, że Twoje rośliny będą pełne wigoru co pozytywnie wpłynie na zdrowotność, jakość oraz plon
z plantacji.

Profesjonalne zalecenia nawożeniowe spowodują zredukowanie kosztów i zmaksymalizowanie zysków
z Twoich upraw.

Jak przebiega proces pobierania próbek oraz mapowania działki?

KROK 1

Mapujemy działki oraz dzielimy na kwatery za pomocą DGPS w zależności wielkości gruntu i uprawianych roślin.

KROK 2

Pobieramy próby glebowe za pomocą laski Egnera najczęściej na 20 cm w głąb gleby (w zależności od potrzeb klienta i typu uprawy możliwe są próby o głębokości
40 i 60 cm). Próby na kwaterze pobierane są w sposób uporządkowany, natomiast punkty poboru zapisywane.

KROK 3

Pobrane próbki z poszczególnych kwater są mieszane,
po czym miarodajna próba gleby trafia do laboratorium analiz chemicznych Instytutu Ogrodnictwa
w Skierniewicach

KROK 4

Klient otrzymuje wyniki poszczególnych analiz.
W zależności od potrzeb klienta oferujemy wykonanie zaleceń nawozowych dla poszczególnych upraw.

Oto co możemy oznaczyć w Twojej glebie:

  • odczyn gleby
  • zasolenie
  • zawartość makroskładników
    (azot, potas, wapń, magnez, fosfor i siarka)
  • zawartość mikroskładników
    (chlor, żelazo, miedź, bor, cynk, mangan, molibden, nikiel)

W celu zmaksymalizowania efektów oraz automatyzacji procesu oferujemy kompleksowe doradztwo nawożeniowe wraz z wcześniejszym wywiadem odnośnie poplonu,
rośliny głównej oraz wcześniej wykonywanego nawożenia organicznego na danej działce.
Jeśli plantacja posiada nawodnienie należy wykonać również analizę wody ze studni do profesjonalnej analizy wyników.